Sorrend
Beta 96N/BV műanyag doboz a 96N/B10-hez
Nettó: 709 FtBruttó: 900 Ft
db
Beta 96/SCV 9 darabos hatszögű imbuszkulcs tartó
Nettó: 1 669 FtBruttó: 2 120 Ft
db
Beta 96BPA/SCV Imbuszkulcs készlet tartó
Nettó: 1 669 FtBruttó: 2 120 Ft
db
Beta 96BPC/SCV Imbuszkulcskészlet tartó
Nettó: 1 669 FtBruttó: 2 120 Ft
db
Beta 97BTX/SCV tartó a 97BTX/SP8-hoz
Nettó: 1 669 FtBruttó: 2 120 Ft
db
Beta 97TX/SCV tartó a 97BTX/SP8-hoz
Nettó: 1 669 FtBruttó: 2 120 Ft
db
Beta 96/SCV12 tartó a 96/SP12-höz
Nettó: 1 858 FtBruttó: 2 360 Ft
db
Beta 142/B műanyag doboz a 142/B6-hoz
Nettó: 3 512 FtBruttó: 4 460 Ft
db
Beta 142/B műanyag doboz a 142/B9-hez
Nettó: 4 181 FtBruttó: 5 310 Ft
db
Beta 195FTX/B4 műanyag doboz a 195FTX/B4-hez
Nettó: 4 228 FtBruttó: 5 370 Ft
db
Beta 38/SPV tartó a 38/SP6-hoz
Nettó: 5 748 FtBruttó: 7 300 Ft
db
Beta 96T/SPV tartó a 96T/SP11-hez, 97TTX/SP11-hez
Nettó: 9 087 FtBruttó: 11 540 Ft
db
Beta 55/SP tartó a 55/SP13-hoz
Nettó: 10 402 FtBruttó: 13 210 Ft
db
Beta 42/SP25 tartó a 42/SPV2-höz
Nettó: 16 047 FtBruttó: 20 380 Ft
db
Beta 2001/BV26 ÜRES SZERSZÁMTARTÓ!!!
Nettó: 18 252 FtBruttó: 23 180 Ft
db

Sorrend: