Sorrend
Beta 96N/BV műanyag doboz a 96N/B10-hez
Nettó: 748 FtBruttó: 950 Ft
db
Beta 96/SCV 9 darabos hatszögű imbuszkulcs tartó
Nettó: 1 772 FtBruttó: 2 250 Ft
db
Beta 96BPA/SCV Imbuszkulcs készlet tartó
Nettó: 1 772 FtBruttó: 2 250 Ft
db
Beta 96BPC/SCV Imbuszkulcskészlet tartó
Nettó: 1 772 FtBruttó: 2 250 Ft
db
Beta 97BTX/SCV tartó a 97BTX/SP8-hoz
Nettó: 1 772 FtBruttó: 2 250 Ft
db
Beta 97TX/SCV tartó a 97BTX/SP8-hoz
Nettó: 1 772 FtBruttó: 2 250 Ft
db
Beta 96/SCV12 tartó a 96/SP12-höz
Nettó: 1 969 FtBruttó: 2 500 Ft
db
Beta 96/BV SZERSZÁMTARTÓ
Nettó: 2 520 FtBruttó: 3 200 Ft
db
Beta 142/B műanyag doboz a 142/B6-hoz
Nettó: 3 606 FtBruttó: 4 580 Ft
db
Beta 142/B műanyag doboz a 142/B9-hez
Nettó: 4 299 FtBruttó: 5 460 Ft
db
Beta 195FTX/B4 műanyag doboz a 195FTX/B4-hez
Nettó: 4 346 FtBruttó: 5 520 Ft
db
Beta 38/SPV tartó a 38/SP6-hoz
Nettó: 7 520 FtBruttó: 9 550 Ft
db
Beta 96T/SPV tartó a 96T/SP11-hez, 97TTX/SP11-hez
Nettó: 10 197 FtBruttó: 12 950 Ft
db
Beta 55/SP tartó a 55/SP13-hoz
Nettó: 11 150 FtBruttó: 14 160 Ft
db
Beta 42/SP25 tartó a 42/SPV2-höz
Nettó: 18 598 FtBruttó: 23 620 Ft
db
Beta 2001/BV26 ÜRES SZERSZÁMTARTÓ!!!
Nettó: 21 047 FtBruttó: 26 730 Ft
db

Sorrend: