Sorrend
Beta 96N/BV műanyag doboz a 96N/B10-hez
Nettó: 646 FtBruttó: 820 Ft
db
Beta 96/SCV 9 darabos hatszögű imbuszkulcs tartó
Nettó: 1 528 FtBruttó: 1 940 Ft
db
Beta 96BPA/SCV Imbuszkulcs készlet tartó
Nettó: 1 528 FtBruttó: 1 940 Ft
db
Beta 96BPC/SCV Imbuszkulcskészlet tartó
Nettó: 1 528 FtBruttó: 1 940 Ft
db
Beta 97BTX/SCV tartó a 97BTX/SP8-hoz
Nettó: 1 528 FtBruttó: 1 940 Ft
db
Beta 97TX/SCV tartó a 97BTX/SP8-hoz
Nettó: 1 528 FtBruttó: 1 940 Ft
db
Beta 96/SCV12 tartó a 96/SP12-höz
Nettó: 1 709 FtBruttó: 2 170 Ft
db
Beta 142/B műanyag doboz a 142/B6-hoz
Nettó: 3 213 FtBruttó: 4 080 Ft
db
Beta 142/B műanyag doboz a 142/B9-hez
Nettó: 3 827 FtBruttó: 4 860 Ft
db
Beta 195FTX/B4 műanyag doboz a 195FTX/B4-hez
Nettó: 3 866 FtBruttó: 4 910 Ft
db
Beta 38/SPV tartó a 38/SP6-hoz
Nettó: 5 268 FtBruttó: 6 690 Ft
db
Beta 96T/SPV tartó a 96T/SP11-hez, 97TTX/SP11-hez
Nettó: 8 323 FtBruttó: 10 570 Ft
db
Beta 55/SP tartó a 55/SP13-hoz
Nettó: 9 528 FtBruttó: 12 100 Ft
db
Beta 42/SP25 tartó a 42/SPV2-höz
Nettó: 14 701 FtBruttó: 18 670 Ft
db
Beta 2001/BV26 ÜRES SZERSZÁMTARTÓ!!!
Nettó: 16 701 FtBruttó: 21 210 Ft
db

Sorrend: