Sorrend
Makita B-26652 HSS-G kétvégű fúró 2,0mm
Nettó: 937 FtBruttó: 1 190 Ft
DB
Makita B-26668 HSS-G kétvégű fúró 3,0mm
Nettó: 1 488 FtBruttó: 1 890 Ft
DB
Makita B-26680 HSS-G kétvégű fúró 3,2mm
Nettó: 1 724 FtBruttó: 2 190 Ft
DB
Makita B-26696 HSS-G kétvégű fúró 3,3mm
Nettó: 1 724 FtBruttó: 2 190 Ft
DB
Makita B-26674 HSS-G kétvégű fúró 3,1mm
Nettó: 1 882 FtBruttó: 2 390 Ft
DB
Makita B-26705 HSS-G kétvégű fúró 3,5mm
Nettó: 2 039 FtBruttó: 2 590 Ft
DB
Makita B-26711 HSS-G kétvégű fúró 3,8mm
Nettó: 2 197 FtBruttó: 2 790 Ft
DB
Makita B-26727 HSS-G kétvégű fúró 4, mm
Nettó: 2 354 FtBruttó: 2 990 Ft
DB
Makita B-26733 HSS-G kétvégű fúró 4,1mm
Nettó: 2 354 FtBruttó: 2 990 Ft
DB
Makita B-26749 HSS-G kétvégű fúró 4,2mm
Nettó: 2 591 FtBruttó: 3 290 Ft
DB
Makita B-26761 HSS-G kétvégű fúró 4,5mm
Nettó: 2 591 FtBruttó: 3 290 Ft
DB
Makita B-26755 HSS-G kétvégű fúró 4,3mm
Nettó: 2 984 FtBruttó: 3 790 Ft
DB
Makita B-26777 HSS-G kétvégű fúró 4,8mm
Nettó: 3 220 FtBruttó: 4 090 Ft
DB
Makita B-26799 HSS-G kétvégű fúró 5,0mm
Nettó: 3 220 FtBruttó: 4 090 Ft
DB
Makita B-26820 HSS-G kétvégű fúró 5,5mm
Nettó: 3 535 FtBruttó: 4 490 Ft
DB
Makita B-26783 HSS-G kétvégű fúró 4,9mm
Nettó: 3 772 FtBruttó: 4 790 Ft
DB
Makita B-26808 HSS-G kétvégű fúró 5,1mm
Nettó: 4 323 FtBruttó: 5 490 Ft
DB
Makita B-26814 HSS-G kétvégű fúró 5,2mm
Nettó: 4 323 FtBruttó: 5 490 Ft
DB
Makita B-26836 HSS-G kétvégű fúró 5,5mm
Nettó: 4 638 FtBruttó: 5 890 Ft
DB

Sorrend: