Sorrend
-31%Akció!
vágókorong INOX 115x1,6 mm
Nettó: 307 FtBruttó: 390 Ft
Nettó: 213 FtBruttó: 270 Ft
DB
-43%Akció!
vágókorong ACÉL 115x2,5mm
Nettó: 386 FtBruttó: 490 Ft
Nettó: 220 FtBruttó: 280 Ft
DB
-41%Akció!
vágókorong INOX 125x1,6mm
Nettó: 386 FtBruttó: 490 Ft
Nettó: 228 FtBruttó: 290 Ft
DB
-35%Akció!
vágókorong ACÉL 115x1,6mm
Nettó: 386 FtBruttó: 490 Ft
Nettó: 252 FtBruttó: 320 Ft
DB
-33%Akció!
vágókorong ACÉL 125x2,5mm
Nettó: 386 FtBruttó: 490 Ft
Nettó: 260 FtBruttó: 330 Ft
DB
-31%Akció!
vágókorong INOX 115x0,8 mm
Nettó: 386 FtBruttó: 490 Ft
Nettó: 268 FtBruttó: 340 Ft
DB
-39%Akció!
vágókorong INOX 115x1mm
Nettó: 465 FtBruttó: 590 Ft
Nettó: 283 FtBruttó: 360 Ft
DB
-37%Akció!
Vágókorong ACÉL 125x1,6mm
Nettó: 465 FtBruttó: 590 Ft
Nettó: 291 FtBruttó: 370 Ft
DB
-37%Akció!
vágókorong ALU 115x1mm A60T
Nettó: 465 FtBruttó: 590 Ft
Nettó: 291 FtBruttó: 370 Ft
DB
-31%Akció!
vágó és csiszolótárcsa INOX 115x2mm
Nettó: 465 FtBruttó: 590 Ft
Nettó: 323 FtBruttó: 410 Ft
DB
-31%Akció!
vágókorong INOX 125x1mm
Nettó: 465 FtBruttó: 590 Ft
Nettó: 323 FtBruttó: 410 Ft
DB
-39%Akció!
vágókorong ALU 125x1mm A60T
Nettó: 543 FtBruttó: 690 Ft
Nettó: 331 FtBruttó: 420 Ft
DB
-38%Akció!
vágókorong INOX 125x0,8 mm
Nettó: 543 FtBruttó: 690 Ft
Nettó: 339 FtBruttó: 430 Ft
DB
-33%Akció!
vágókorong ACÉL 125x2,0mm
Nettó: 543 FtBruttó: 690 Ft
Nettó: 362 FtBruttó: 460 Ft
DB
-33%Akció!
vágókorong ALU 150x1,6mm A60T
Nettó: 543 FtBruttó: 690 Ft
Nettó: 362 FtBruttó: 460 Ft
DB
-30%Akció!
vágókorong INOX 150x1,6mm
Nettó: 543 FtBruttó: 690 Ft
Nettó: 378 FtBruttó: 480 Ft
DB
-38%Akció!
X-LOCK vágókorong INOX 115x1.2mm A60T
Nettó: 622 FtBruttó: 790 Ft
Nettó: 386 FtBruttó: 490 Ft
DB
-32%Akció!
X-LOCK vágókorong INOX 125x1.2mm A60T
Nettó: 622 FtBruttó: 790 Ft
Nettó: 425 FtBruttó: 540 Ft
DB
-34%Akció!
vágókorong ACÉL 230x2,5mm
Nettó: 780 FtBruttó: 990 Ft
Nettó: 512 FtBruttó: 650 Ft
DB
-32%Akció!
vágókorong INOX 230x1,9mm
Nettó: 937 FtBruttó: 1 190 Ft
Nettó: 638 FtBruttó: 810 Ft
DB
-30%Akció!
vágókorong ALU 230x1,9mm A60T
Nettó: 937 FtBruttó: 1 190 Ft
Nettó: 654 FtBruttó: 830 Ft
DB
-30%Akció!
vágókorong ACÉL 355x3mm 5db
Nettó: 8 890 FtBruttó: 11 290 Ft
Nettó: 6 213 FtBruttó: 7 890 Ft
DB
-30%Akció!
vágókorong ACÉL 355x2,5mm 5db
Nettó: 9 835 FtBruttó: 12 490 Ft
Nettó: 6 843 FtBruttó: 8 690 Ft
DB
-30%Akció!
vágókorong ACÉL 355x2,5mm 25db
Nettó: 39 205 FtBruttó: 49 790 Ft
Nettó: 27 394 FtBruttó: 34 790 Ft
DB

Sorrend: